Merak Ettiğiniz Sorulara Kur’an’dan Cevaplar

25.00 

Kategoriler:

Açıklama

Kur’an’daki “fasık” tanımının kapsamı içine kimler girer?
Allah kendisinden yardım istenilmesini hangi ibadet ve şarta bağlamıştır?
Kur’an’da bir grubun veya kavmin maymuna dönüşmesinden bahsedilmekte midir? Bu olay hangi sebeple olmuştur?
Kur’an-ı Kerim’de sihir ve büyü yapılması meselesi geçmekte midir? Süleyman(a.s)’a Harut ve Marut adında iki melek ile şeytanın sihir ve büyü konusunda etkileri nelerdir?
Kur’an Müslümanları ne ile boyanmaya davet eder? Bu boyanın özelliği nedir?
Kur’an’ da bildirilen gerçek iyilik nedir? Allah, bu şekilde iyilik yapanları hangi sıfatla övmektedir?
Adam öldüren kişi hakkında Kısas farzmıdır? Allah c.c. kısas hükmünü nasıl övmektedir?
Kur’an’da mü’minlere hangi durumlarda savaşmaları emredilmektedir?
Mü’minlerin hoşuna gitmese de, farz kılınan şey nedir?
Kur’an’ da, emzirme süresi ne kadardır? Süt anne ile ilgili hükümler nelerdir?
Kur’an’ da; Rabbimizin, özellikle itina gösterilmesini istediği namaz hangisidir?
Kur’an’ da ifade edilen; ‘Allah’a borç vermek’ ne anlama gelmektedir?
Şeytan insanı neyle korkutur? Allah (c.c.), insana neyi vaat eder?
Allah c.c. hoşnutluğunu ve nimetlerini kimler için hazırlamıştır?
Allah nezdinde makbul din hangisidir?
Dünyada ve ahirette çabaları boşa giden; kişiler kimlerdir?
Kur’an’ da, peygamberimize öğretilen dua hangisidir?
Hesap gününde insan, en çok neyi arzu edecektir?
Kur’an da, Hz. Zekeriyya’nın duası ve kendisine verilen müjde nedir?
Hangi millete zillet damgası ne sebeple vurulmuştur ?
Kur’an’ da emredilen seyahatin, gezmenin asıl amacı nedir?
Kur’an’ da, mü’minlere ümit aşılayan ayet hangisidir?
Kur’an’ ın, işlerin en değerlisi, en faziletlisi olarak gördüğü şey nedir?
Kur’an’ ın, “Yaptıkları alışveriş ne kadar kötü!” dediği olay nedir?
Kur’an-ı Kerim, çok eşlilik hususunda ne buyurmaktadır?
Kur’an’ı Kerim’de Miras taksimi hususunda ne buyrulmakta; ve nasıl bir taksim yapılması emredilmektedir?
Allah’ın kabul edeceği ve etmeyeceği tövbe hangisidir?
Kur’an’ a göre, iyi veya kötü bir işe aracılık edenlerin durumu nedir?
Allah ‘ın asla bağışlamadığı günah hangisidir?
Kur’an’ a göre, gerçek izzet ve şeref nerede aranmalıdır?
Allah yahudileri hangi sebeplerden dolayı lanetlemekte ve kalplerine mühür vurmaktadır?
Kurana göre Yahudiler neden lanetlenmişlerdir?
Kur’an-ı Kerim, Hz. Adem’in iki oğlu ve yeryüzünde akıtılan ilk kanı nasıl anlatmaktadır? İnsanoğlunun defnedilişi hangi kuştan öğrenilmiştir?
İsrailoğulları, Peygamberlerini niçin yalanlayıp öldürmüşlerdir?
Kur’an’a göre, yalan yere yemin etmenin kefareti nedir?
Kurana göre Bir mü’min, Ayetler hakkında ileri geri konuşan kişilerin yanında, nasıl tavır sergilemelidir?
Kurana göre Cennet ehli ile cehennem ehli arasında nasıl bir konuşma geçecektir?
Kur’an, cahillere karşı nasıl davranılması gerektiğini emrediyor?
Allah katında, yürüyen canlılardan en kötüleri kimlerdir, ve onların kötü özellikleri nedir?
Mü’minler savaşta, kâfirlere karşı kaç kat daha üstünlerdir?
Kur’an’ a göre, zekat verilecek sekiz sınıfı kimler oluşturur?
Kur’an’ da; evliya, nasıl tarif edilmektedir?
Peygamberimizin, ‘beni kocattı’ buyurduğu ayet hangisidir?
Kur’an’ da, beş vakit namazın delili, hangi ayettir?
On dört asır önce bitkilerde döllenme olayını haber veren ayet hangisidir?
Allah’ın, ‘sapıklık içindedirler’ dediği kişilerin özellikleri nedir?
Cehennemin kaç tane kapısı vardır her gurup ayrı kapılardanmı girecektir?
Allah, bir ülkeyi helâk etmek istediğinde, onları nasıl ve kimlerle helake sürükler?
Kürtaj konusunda, Kur’an’ ın hükmü nedir?
Allah, Şeytanın, insanların arasını açamaması için neyi tavsiye ediyor?
İnsanlar, mahşer gününde, kimlerin önderliğinde çağrılacaklardır?
Kur’an’ da, beş vakit namaz nasıl geçmektedir?
Kur’an’ a göre, herkesin yolu cehenneme uğrayacak mıdır?
Kur’an’ a göre, kıyamet esnasında, insanlar şaşkınlık içinde nasıl hareket edeceklerdir?
Allah nezdinde ki bir gün, bizim dünyamızdaki kaç güne tekabül eder?
Başörtüsü emrini de kapsayan ayette, kadınlar hangi konularda uyarılmaktadır?
Kur’an’, evlilik hususunda neyi emreder? Evlenemeyenlere ne tavsiye edilmektedir?
Kur’an’ a göre kuşlar, tesbih ve duada bulunmakta mıdır?
Gece, gündüz, yağmur ve rüzgârların yaratılış hikmeti nedir?
Ahirete inanmayan kişilerin, iman etmeyerek bocalamalarının sebebi nedir?
Hüdhüd Kuşu’nun, kuşların dilinden anlayan Hz Süleyman’ a getirdiği önemli haber nedir?
Kurana göre Ana-babaya hangi durumda itaat gerekmez?
İnsanların uzaya gideceğine ve bununla övüneceğine, dolaylı yoldan işaret eden ayet hangisidir?
Kur’an, Allah’tan başka dost edinenlerin durumunu, hangi canlının yuvasına benzetiyor?
Kur’anı kerim, namazın hangi önemli özelliğinden bahseder?
Kur’an, seyahat edip gezmeyi, hangi şartla tavsiye etmektedir?
Hz. Lokman, oğluna hangi tavsiyelerde bulunmaktadır?
İnsanın yaratılış özünü anlatan ayetler, hangileridir?
Başörtüsü ayeti olarak bilinen ayet hangisidir? +
Kâfirler, azabı gördüklerinde, dünyada iken tabi oldukları liderleri için ne isteyeceklerdir?
Allah, işlerimizin düzelmesini,yoluna girmesini hangi şarta bağlamıştır?
Kur’an’ da, insanın kabul ettiği bildirilen önemli emanet nedir?
Cinlerin, gaybı ve geleceği bilmediğine delil olan ayet hangisidir?
Kur’an’a göre, Allah’tan en çok kimler korkar?
Kur’an’ın hangi ayetinde, bir tür lazer silahından bahsedilmektedir?
Cehennemde hangi ağaç vardır, özelliği nedir?
Yunus’ as ın balığın karnından kurtulması, Kur’an’da nasıl anlatılmaktadır?
Kur’an’ da, meleklerin duası olarak bilinen ayetler hangileridir?
İnsanın karakterini ve yapısını ortaya koyan ayet hangisidir?
Hayvanların yaratılışının hikmeti nedir?
Kur’an’ a göre, yapılan bir kötülüğe nasıl mukabele edilmelidir?
Mahşer gününde, İnsanlar kaç gruba ayrılacaktır?
Kur’an’ a göre, başımıza gelen musibetlerin tek sebebi nedir?
Cehennemde, günahkârların yemeği nedir?
Kur’an’ ın arapça indirilmesinin hikmeti nedir?
Kur’an-ı Kerim’de, ‘ vay onların haline!’ denilen kişilerin suçu nedir?
Peygamberimiz, cinlerden bir guruba Kur’an okuyarak tebliğde bulunmuş mudur?
Allah kendi dinine yardım edenlere, Kur’an’ da nasıl vaadde bulunur?
Kur’an, kıyamet alametlerinden bazılarının meydana geldiğini nasıl anlatmaktadır?
Kur’an’ da, uzayın genişleme teorisinden nasıl bahsedilmektedir?+
Cennette, kadeh tokuşturma ve içki ikrâmı var mıdır?+
Hz. Salih’in kavmi, ses bombasıyla nasıl ve niçin helak edilmiştir?
Allah insanları ve cinleri neden yaratmıştır? +
Suçlular, ahirette nasıl tanınarak, hangi azalarından yakalanacaklardır?
‘Allah’a güzel bir ödünç verme’ ne anlama gelmektedir?
Yeryüzünde vukû bulan her şey ve başımıza gelen her türlü musibet daha önceki bir kitapta yazılmış mıdır?
Kur’an’ da, demir madeninin hangi faydası ve hangi özelliğine işaret edilmiştir?
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’in sorumluluğunu bir dağa yükleseydi, dağa ne olurdu?
Düşmanlıkta aşırıya kaçılmamasını öğütleyen; dostluğa da düşmanlığa da ölçü koyan ayetler hangileridir?
Kur’an’ a göre bir musibet, ancak ne şekilde insana isabet edebilir? +
Kur’an, Allah rızası için borç verilmesinin mükâfatını nasıl açıklıyor?
Allah, mü’minlere hangi mümine hanımları örnek gösteriyor?
Kur’an’ a göre, ölüm ve hayatın yaratılmasının amacı nedir?+
Dünyada secdeye alışmayanlar. ahirette secdeye davet edilince ne yapacaklardır?
Sûr’a birinci üfürülüş anında, hangi dehşetli olaylar meydana gelir?
Kur’an-ı Kerim, cinlerin de iman ederek neler söylediklerini ifade etmektedir?+
İnsanlar kıyamet gününde, neden ve kimden kaçarlar?
Cenab-ı Hak hangi türde hile yapanlara ‘veyl olsun’ (yazıklar olsun)demektedir?

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Merak Ettiğiniz Sorulara Kur’an’dan Cevaplar” için yorum yapan ilk kişi siz olun